SUPER-OPOT

SuPer-Opot eli Superilaiset opiskelijavastaavat ovat hyvällä ammatti-identiteetillä varustettuja hoitoalan ammattilaisia! SuPer-Opot tekevät yhteistyötä oman alueensa oppilaitosten kanssa. He käyvät pitämässä maksuttomia opiskelijoiden tarpeiden mukaan räätälöityjä ammatti- ja järjestötietotunteja. Tuntien sisältönä voi olla mm. etiikka, opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, lähihoitajan työ, työelämän pelisäännöt ja ajankohtaiset asiat. Lähihoitajaopiskelijat saavat hyvät eväät työssäoppiseensa ja työelämään.
SuPer-Opot ovat järjestämässä monenlaisia tapahtumia opiskelijoille ja opettajille. Lähihoitajien valmistumisjuhlassa SuPer-Opot käyvät luovuttamassa SuPerin stipendin.
SuPer-Opojen asiantuntemusta hyödynnetään myös oppilaitosten erilaisissa työryhmissä, onhan heillä tuoreimmat tiedot työelämästä. SuPer on aina panostanut opiskelijatoimintaan. SuPer kunnioittaa opiskelijoita ja pyrkii tekemään kaikkensa, että lähihoitajakoulutus on laadukasta ja työssäoppimispaikat olisivat monipuolisia. Hyvä ja laadukas koulutus takaa laadukkaat työntekijät.